Hidrantski ormarići i oprema

Hidrantski ormari, podzemni hidrantskiormari, nadzemni hidrantski ormari, aparati.

SaniVod

 

  • Z.C2.035, DIN EN3
  • PP aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za industrijske hale, benzinske pumpe, garaže (6kg, 9kg, 25kg, 50kg, 100kg) JUS Z.C2.035, JUS Z.C2.135, DIN EN3
  • PP aparati CO2 program (5kg, 10kg, 30kg, 60kg) JUS Z.C2.022, BSS 5423 CEN
  • PP aparati punjeni gasom NAF (zamena za halon)
  • Hidrantski ormari raznih oblika i dimenzija, hidrantska oprema
  • Obrada metala – deformisanje.

Punjenje-univerzalni ABCE prah, usavršena konstrukcija i brži način upotrebe ompguċava efikasnije gašenje požara u putničkim vozilima, domaċinstvima, javnim zgradama, industrijskim halama. Pogonski gas je azot. Temperaturno područje od -20 do +450 C.

  APARAT TIP S6A  APARAT TIP S9A
     
MASA 9KG   12,5 KG
KOLIČINA PUNJENJA 6KG  9 KG
TIP PRAHA ABCE  ABCE
RADNI PRITISAK 12-14 BARA 12-14 BARA
VREME PRAŽNJENJA 16 sec 25 sec
DOMET MLAZA 6 met.  6 met.


Punjenje-univerzalni ABCE prah, usavršena konstrukcija i brži način upotrebe ompguċava efikasnije gašenje požara u putničkim vozilima, domaċinstvima, javnim zgradama, industrijskim halama. Pogonski gas je CO2. Temperaturno područje od -20 do +450 C.

  APARAT TIP S6 APARAT TIP  S9
     
MASA 10,7KG    15,3 KG
KOLIČINA PUNJENJA 6KG  9 KG
TIP PRAHA ABCE  ABCE
POGONSKI GAS CO2 CO2
VREME PRAŽNJENJA 26 sec 43 sec
DOMET MLAZA 5 met. 4,5 met.