Komplex marker za duktilne cevi

SaniVod

Zašto izabrati KOMPLEX® Smart RFID sistem?

  • Životni vek podataka unutar Smart Marker je min. 40 godina
  • Stvaranje tekstualnih informacija korisnika za svaki Smart Marker
  • Uređivanje svih podataka o vašoj podzemnoj mreži iz vaše kancelarije ili doma
  • Ugrađeni GPS modul unutar svakog Smart Marker lokatora
  • Akustična GPS navigacija
  • Mapiranje vaših Smart Markera na Google mapi®
  • Upravljanje podacima i arhiviranje svih podataka o vašim podzemnim mrežama u jedinstvenom Softveru za bazu podataka markera Marker Database®
  • Arhiviranje vaših podataka u Cloud bazi podataka
  • Bezbedna razmena vaših podataka sa vašim partnerima putem internet usluge Baze podataka markera

Smart Marker SM1500

Smart Marker SM1500 je električna pasivna oprema sa ID brojem. 
Koristi se za trajno obeležavanje određene tačke pod zemljom. Smart Marker SM 1500 pruža najbolju i najtačniju metodu preciznog praćenja i lociranja svih tipova zakopanih uređaja kao što su: 

• optički kablovi
• kablovi za napajanje
• vodovodne cevi
• kanalizacioni cevovodi
• gasni cevovodi
• CATV
• vodovodne cevi za vodu koja nije za piće

Smart Marker SM1500 je zakopan iznad ključnih uređaja tokom izgradnje ili održavanja. Unapred programirani jedinstveni serijski broj svakog Smart Marker SM1500 pruža jasno i tačno obeležavanje svake važne tačke u zakopanom uređaju (spojevi, veze, promene pravca, itd.) Kasnije, Smart Marker SM1500 se lako, brzo i tačno locira koristeći SML lokator. GPS model ugrađen unutar SML lokatora dosta skraćuje vreme lociranja svakog Smart Marker SM1500. SML lokator automatski čuva sve podatke o detekciji Smart Marker SM1500 u svojoj internoj memoriji. Podaci o svakom Smart Marker SM1500 uključuju sledeće informacije: 

• GPS koordinate lokacije Smart Markera
• Tekstualni opis korisniku o Smart Markeru
• ID brojeve Smart Markera

Komplex markeri katalog

Tehnički parametri Smart Marker SM1500
Radna frekvencija (kHz) 83,0, 104,1, 121,6, 134,0, 145,7, 169,8
Materijal poklopca HIPS (Velika gustina PS)
Dimenzije Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID 10 cifri u heksadecimalnom načinu rada
Raspon očitavanja markera 1,5 m (4,9ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

Analogni RF markeri

Analogni marker radiofrekvencije je pasivna električna oprema za trajno obeležavanje podzemnih uređaja. Omogućava najbolji način za jeftino i pouzdano obeležavanje manje važnih tačaka vaše podzemne mreže. To je dobro rešenje u slučajevima kada detekcija određenih tačaka nije potrebna. 

KOMPLEX proizvodi tri vrste analognih markera:
• MARKER 2500
• Dugi MARKER
• MAR 100-3D – loptasti marker

 

MARKER 2500, Dugi MARKER

KOMPLEX proizvodi dve vrste ravnih analognih markera – MARKER 2500 i Dugi MARKER. Oba markera pružaju pouzdani i jeftin način obeležavanja podzemnog uređaja na mestima gde detekcija određene tačke podzemne mreže nije potrebna. Marker 2500 je napravljen za duboka iskopavanja kod kojih je potrebna detekcija do 1,8 m. U prošlosti je to bio najviše korišćen marker za obeležavanje svih vrsta podzemnih uređaja. 
Marker 2500 je napravljen za duboka iskopavanja kod kojih je potrebna detekcija do 1,8 m.

Tehnički parametri Marker 2500
Radna frekvencija (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca HIPS (Velika gustina PS)
Dimenzije       Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID NO
Raspon očitavanja markera 1,8 m (5,9ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

Dugi Marker je inovacija kod ravnih analognih markera. Parametri i princip upotrebe je sličan kao u slučaju Marker 2500. Glavna razlika je u rasponu očitavanja. Nova konstrukcija Dugog MARKERA omogućava povećanje raspona očitavanja ovog markera do 2,5 m.

Technické parametre Long Marker
Radna frekvencija (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca HIPS (Velika gustina PS)
Dimenzije         Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID NO
Raspon očitavanja markera 2,5 m (8,2ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

MAR 100-3D

MAR 100-3D je loptasti analogni marker. To je idealno rešenje za uska iskopavanja. 
Najveća prednost MAR 100-3D je sferna karakteristika elektromagnetnog polja ovog markera. To skraćuje vreme instalacije loptastog markera. Jaka PE pokrivenost MAR 100-3D pruža savršenu zaštitu markera čak i ekstremnim uslovima. Dva držača PE poklopca omogućavaju fiksiranje MAR 100-3D za vaš podzemni uređaj trakom. To skraćuje vreme instalacije loptastog markera. Jaki PE poklopac MAR 100-3D pruža savršenu zaštitu markera čak i u ekstremnim uslovima. Dva držača PE poklopca omogućavaju fiksiranje MAR 100-3D za vaš podzemni uređaj trakom.

 

Tehnički parametri MAR 100-3D
Radna frekvencija (kHz)  83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca PE
Dimenzije Prečnik 130mm
Težina Max. 210 g (0,46lb)
Identifikacioni broj ID NO
Raspon očitavanja markera 1,2 m (3,9ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

Vrstva radne frekvencije

Frekvencija Tip Boja markera Vrste lokatora markera
83,0 kHz Gasni cevovod SML G
101,4 kHz Optički kablovi SML T
121,6 kHz Kanalizacioni cevovod SML S
134,0 kHz. 169,8 kHz Kablovi za napajanje SML E
145,7 kHz Vodovodne cevi SML W