PEHD cevi

SaniVod

CEVI ZA VODU OD POLETILENA VISOKE GUSTINE
Cevi za vodu proizvode se iskljucivo od originalnog PE visoke gustine PE80 i PE100. MRS-klasifikacija MRS = 8MPa odnosno MRS = 10MPa znači da će cevi i posle 50 godine trpeti isto naprezanje.

Koeficijent sigurnosti ovih cevi je 1,25.

Cevi u potpunosti odgovaraju SRPS-EN12201, Obeležavanje cevi odgovara Evropskim normama...

 

Kompletan tekst i karakteristike PEHD cevi, možete pogledati u pdf formatu ovde.