Pocinkovani fiting

SaniVod

- Pocinkovani fiting služi za spajanje cevi sa navojem (cevna armatura-fiting).
- Koristi se u instalacijama za pitku vodu i hidrantsku mrežu.
- Ispitivanje poc.fitinga se vrši po definisanim standardima
- SRPS EN 12266-1 industriska armatura
- SRPS EN 1074-1 armatura za snabdevanje vode

Materijal: poc.fiting B 35-10 prema ISO5922  u skladu sa EN 10242