Komplex lokator za duktilne cevi - Smart Marker lokator SML

SaniVod

Zašto izabrati KOMPLEX® Smart RFID sistem?

  • Životni vek podataka unutar Smart Marker je min. 40 godina
  • Stvaranje tekstualnih informacija korisnika za svaki Smart Marker
  • Uređivanje svih podataka o vašoj podzemnoj mreži iz vaše kancelarije ili doma
  • Ugrađeni GPS modul unutar svakog Smart Marker lokatora
  • Akustična GPS navigacija
  • Mapiranje vaših Smart Markera na Google mapi®
  • Upravljanje podacima i arhiviranje svih podataka o vašim podzemnim mrežama u jedinstvenom Softveru za bazu podataka markera Marker Database®
  • Arhiviranje vaših podataka u Cloud bazi podataka
  • Bezbedna razmena vaših podataka sa vašim partnerima putem internet usluge Baze podataka markera

Smart Marker lokator SML

SML je prenosivi uređaj napravljen za preciznu i brzu lokalizaciju i detekciju svih analognih markera i Smart Marker SM1500
GPS modul ugrađen u SML lokator dosta skraćuje vreme lociranja Markera. SML automatski čuva sve podatke o svakom detektovanom Markeru u internoj memoriji lokatora. Virtuelna tastatura omogućava tekstualno ukucavanje korisničkih podataka o svakom markeru. SML takođe omogućava merenje dubine markera. Kasnije je lako povezati SML lokator sa ličnim kompjuterom putem USB kabla i razmenjivati sve podatke o vašim markerima sa jedinstvenim Softverom baze podataka markera.

Tehnički parametri uređaj (lokator)

Tehničke specifikacije Smart Marker lokatora SML xxx
Radna temperatura - 20 °C do + 60 °C
Temperatura čuvanja - 20 °C do + 60 °C
Tačno merenje dubine markerom +/- 10 % do specifikacije markera
GPS navigacija Da, ugrađeni GPS modul
Radna frekvencija SML G1 – 83,0kHz
SML T1 – 101,4kHz
SML S1 – 121,6kHz
SML E1 – 134,0 kHz, 169,8 kHz
SML W1 – 145,7kHz
Dimenzije (visina x širina x dubina) 225 x 240 x 210 mm
Težina uređaja sa antenom Max. 4 kg
Kapacitet memorije (Prepisiva memorija 8000 marker beleženje
Vrsta displeja Pozadinsko svetlo LCD ekran, 4 x 20 cifri
Komunikacija sa ličnim računarom USB kabl
Vek trajanja baterije 45 radnih sati
Primarne baterijske ćelije, napon 1,5 V, Dimenzije prema IEC R 14 10 kom