Univerzalne spojke i flanš adapteri

SaniVod

Univerzalne spojke predstavljaju najnoviju tehnologiju mehaničkih cevnih spojnica.
Kreirane su za postavljanje na ravne krajeve i krajeve sa prirubnicama različitih spoljnih prečnika,tako smanjujući potrebu za dodatnim delovima. Ovi proizvodi mogu da spajaju čelične, livene, PVC, azbestno cementne cevi.

UNIVERZALNE SPOJKE:

MaxiFit VIKING JOHNSON
Univerzalna spojnica Tip U


-Za povezivanje cevi od: čelika, azbest-cementa,duktila,sivog liva,PVC,GRP.
-Radni pritisak: 16bara (voda)
-Materijal tela adaptera,prstenova i centralnog prstena: duktil u skladu sa BS EN 1563:1997 simbol EN-GJS-450-10
-Zaštita od korozije: Rilsan Nylon 11 Crni(250 mikrona)-u skladu sa WIS 4-52-01/01 i Standardom EN 10310
-Zaptivni prsten:EPDM  klase E u skladu sa BS EN 681-1:1996 WA/WC
-Zavrtnji i navrtke: zaštita od srebrnog Sheraplex-a po WIS 4-52-02
-Proizvedeno u skladu sa standardom BS EN 14525:2004
-Proizvedeno u skladu sa ISO9001:2000 i ISO 14001

MaxiDaptor VIKING JOHNSON
 Univerzalna spojnica sa prirubnicom Tip E


-Za povezivanje cevi od: čelika,azbest-cementa,duktila,sivog liva,PVC-a
-Radni pritisak: 16bara(voda)
-Zaštita od korozije: Rilsan Nylon 11 crni (250 mikrona) u skladu sa WIS 4-52-01/01 i EN 10310
-Zaptivni prsten: EPDM klase E u skladu sa BS EN 681-1:1996WA/WC
-Zavrtnj i navrtke: Čelik po standardu BS EN ISO 898-1:2009 klasa 4.8/ zaštita od srebrnog Sheraplex-a po WIS 4-52-02
-Proizvedeno po standardu BS EN 14525:2004
-Proizvedeno u skladu sa  ISO 9001:2000 i ISO 14001

UltraGrip  VIKING JOHNSON
Univerzalna spojnica sa uklonivim fiksatorima Tip U


-Patentiran način zaptivanja: dizajn zaptivne gume, zaptivanje visoko oštećenih površina cevi
-Radna temperatura: -20°C DO +30°C
-Očekivani radni vek: 50 godina(testirano u uslovima propisanim međunarodnim standardima)
-Pri instalaciji na PE cevi i PVC cevi(osim PVC klase 4 DIN 8062) koristiti ojačavajući prsten
-Za spajanje: čeličnih cevi,cevi od livenog gvožđa,duktila,PVC,PE80,PE100, sa i bez fiksatora
-Princip spajanja: sve na sve
-Namenjeno isključivo za podzemnu ugradnju/bez direktnog uticaja atmosferskih prilika
-Materijal tela adaptera centralnog prstena: duktil u skladu sa BS EN 1563:1997 simbol EN-GJS-450-10
-Fiksatori i nosač: Acetal Kopolimer klasa M25 ili ekvivalent
-Zaptivni prsten: EPDM klase E u skladu sa BS EN 681-1:1996 WA/KTW i DWGW sertifikati
-Zaštita od korozije: Rilsan Nylon 11crni(250 mikrona) u skladu sa WIS 4-52-01/01 i EN 10310
-Proizvedeno u skladu sa ISO9001:2000 i ISO 14001

AquaFast FA VIKING JOHNSON
Univerzalna spojnica sa prirubnicom – flanš adapter Tip E

Patentiran način trostrukog zaptivanja – dizajn zaptivne gume, zaptivanje visoko oštećenih površina cevi
Radna temperatura -20°C do +30°C
Očekivani radni vek – 50 godina (testirano u uslovim propisanim medjunarodnim standardima)
Idealno rešenje za montažu na PE i PVC cevima. Način fiksiranja u skladu sa WIS 4-24-01 Tip 2 i ISO 14236.2
Namenjeno isključivo za podzemnu ugradnju/bez direktnog uticaja atmosferskih prilika
Materijal tela adaptera i medjuprstenovi do d160 – duktil u skladu sa BS EN 1563:1997 simbol EN-GJS-450-10
Medjuprstenovi kod dimenzija od d180 – legura aluminijuma 6063 u stanju T6
Prstenovi za fiksiranje – legura Zn u skladu sa BS EN 12844:1999 oznake ZP3 antikorozivno zaštićeni kataforezom
Zaptivni gumeni prsten – EPDM klasa E u skladu sa BS EN 681-1:1996 WA/BS 6920 tvrdoće do 70 IRHD, KTW i DVGW sertifikti
Zaštita tela od korozije – Rilsan Nylon 11 Crni (250 mikrona) – u skladu sa WIS 4-52-01/01 i EN 10310

Proizvedeno u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 14001.