Vodomeri

SaniVodOPIS I NAMENA VODOMERA
Woltman vodomeri proizvode se u skladu sa Međunarodnim standardima.
Vodomeri ovog tipa spadaju u grupu brzinskih vodomera i namenje ne su za merenje protekle 
zapremine čiste vode temperature do 90°c.
Vodomeri ovog tipa su klase A i klase B prema ISO 4064/I.
Svaki vodomer je ispitan prema propisima Međunarodne organizacije  za legalnu metrologiju
OILM, Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO kao i metrološkim uslovima za vodomere Saveznog zavoda za dragocene metale, koji to i svojim žigom potvrđuje.

MATERIJALI OD KOJIH SU IZRAĐENI VODOMERI
Kućište, flanšne i nosač mehanizma izrađeni su od livenog gvožđa, zatvarač brojčanika od mesinga a mehanizam od kvalitetnih plastičnih masa,nekorodirajućih metala i tvrde gume.
Glavno ležište turbine je od poludragog kamena, a magnetna spojnica od permanentnog usmerenog keramičkog magneta.
 Svi nabrojani materijali odlikuju se dobrim mehaničkim osobinama, postojani su i dugotrajni u radu sa vodom do 90°C.

KUĆNI VODOMERI
višemlazni propelerni sa mokrim mehanizmom, koriste se za  merenje zapremine protekle vode, temperature do 40°C ili 90°C, nazivni prečnik DN(15-40)mm, radnog pritiska PN10bara

KUĆNI VODOMERI IMPULSNI
višemlazni propelerni sa mokrim mehanizmom, koriste se za  merenje zapremine protekle vode, temperature do 40°C ili 90°C, nazivni prečnik DN(15-40)mm, radnog pritiska PN10bara
Primenjuje se kod daljinskog očitavanja vodomera,merila toplotne energije,protokomera,doziranj i dr.