Duktilne cevi

Duktilne gvozdene cevi

SaniVod

Pokreti prirodnog i veštačkog tla su jednan od glavnih problema sa kojima se možemo suočiti kod mreža vode za piće. Da bi se na minimum sveo efekat tih pokreta, materijal cevi i fiting treba da bude u stanju da odole silama savijanja i udarima, a da se pri tome ne deformišu.
Distribuciona mreža i/ili vodovod predstavljaju vrlo važne i skupe investicije čije se troškovne komponetne moraju pažljivo odrediti. Zbog toga u toku projektovanja i faza studija izvodljivosti, treba uzeti u obzir troškove dugotrajnosti i veka trajanja, male troškove rada i održavanja, lakoću montaže i troškove popravke.

Duktilno livenje ili nodularnost gvožđa dodaje zateznu čvrstoću, otpornost na udar i mogućnosti rastezanja izvanrednim karakteristikama livenog gvožđa, koje su poznate kao otpornost na koroziju, abraziju i zamor materijala, kao i mogućnost mašinske obrade. Zbog toga je duktilno gvožđe najbolji izbor za sve elemente infrastrukture, prvenstveno za cevi.

Zašto je cev od duktilnog gvožđa najprikladnije rešenje?

  • Velika zatezna čvrstoća

Cevi od duktilnog gvožđa su jedinstven proizvod, jer imaju vrlo visoku karakteristiku otpornosti na prekomerna opterećenja uzrokovana unutrašnjim pozitivnim i/ili negativnim (vakuum) pritiscima usled efekta vodenog čekića i spoljnih pokreta tla.

  • Otpornost na opterećenje

 Veliko opterećenje saobraćaja, klizišta usled kretanja tla i opterećenje zemlje na postavljenim cevima, stvaraju prevelike sile koje deluju na cevi položene ispod zemlje. Ispitivanja izvršena na cevima izgrađenim od raznih materijala pokazala su da su cevi od duktilnog gvožđa najotpornije na distribuirana i koncentrisana opterećenja.

  •  Elastičnost i otpornost na deformacije

 Cevi od duktilnog gvožđa se ponašaju kao čelični profili pod velikim efektima opterećenja zbog svoje duktilnosti (rastegljivosti). One su elastične kao čelik. Ovo svojstvo obezbeđuje da cevi od duktilnog gvožđa služe efikasno i efektivno u distribucionim mrežama i cevovodima pod vanrednim opterećenjima i uticajima.

  • Otpornost na koroziju

Terenska i laboratorijska ispitivanja dokazuju otpornost na koroziju cevi od duktilnog gvožđa. Rezultati tih ispitivanja pokazuju da cevi od duktilnog gvožđa izrađenih prema ISO 2531, bez ikakvih dodatnih mera zaštite, imaju superiorniju otpornost na koroziju od cevi od sivog livenog gvožđa koje se koriste pod zemljom više od 300 godina. Kod mnogih tipova tla, cevi od duktilnog gvožđa ne moraju da budu zaštićene od korozije specijalnim sredstvima. Štaviše, za retka tla koja imaju ekstremne korozivne karakteristike, razrađena su ekonomična rešenja kao što je polietilenska oblogana spoljnim površinama cevi.

  • Izvanredna otpornost na udar

Izvanredne fizičke karakteristike i velika otpornost na opterećenje duktilnog livenog gvožđe štiti cevi od udara u toku faze transporta i montaže. Naročito za trusna područja i nestabilna tla, cevi od duktilnog gvožđa nemaju alternative.

  • Laka, brza i ekonomična montaža

Imati razne tipove spojnih i priključnih komada čini terensku montažu cevi od duktilnog gvožđa vrlo praktičnom u poređenju sa drugim vrstama cevi. Nema potrebe za pripremom komplikovanih postupaka za polaganje cevi od duktilnog gvožđa pošto one imaju karakteristike lakog sečenja i bušenja na lokaciji. Spojevi sa naglavkom, pored mogućnosti prirubničkog povezivanja, pružaju mogućnost brze i ekonomične montaže uz manji broj osoblja i mašina.

  • Potrebe za održavanjem

Kada se uporede sa cevima izrađenim od drugih materijala, primećuju se da je potreba za održavanjem cevovoda od duktilnog gvožđa na zanemarljivom nivou.

  • Ušteda energije i troškovi veka trajanja

Gubici na trenju cevi od duktilnog gvožđa su niži pošto su njihovi unutrašnji prečnici veći od cevi sa istim nominalnim prečnicima izrađenim od drugih materijala. Visoki koeficijenti protoka takođe obezbeđuju manje troškove pumpanja i daju najekonomičnija rešenja u pogledu kriterijuma troška veka trajanja.

Karakteristike proizvoda

Standardi
SMS centrifugalno izlivene cevi od duktilnog gvožđa se proizvode u skladu sa sledećim standardima:

Cevi od duktilnog gvožđa

ISO 2531

Cevi od duktilnog gvožđa, fitinzi,
pribor i njihove spojnice

EN 545

Cevi od duktilnog gvožđa, fitinzi,
pribor i njihove spojnice za vodene cevovode

EN5SE

Cevi od duktilnog gvožđa, fitinzi,
pribor i njihove spojnice za primenu kod kanalizacije

Unutrašnja i spoljna obloga

ISO 8179-1

Cevi od duktilnog gvožđa – spoljno pocinkovanje - deo 1:
metalični cink sa završnim slojem

ISO 4173

Cevi od duktilnog gvožđa za cevodode sa pritiskom i
ne-pritiskom – centrifugalna obloga od cementnog maltera

ISO B180

Cevi od duktilnog gvožđa – košuljica od polietilena

Karakteristike materijala

Minimalna zatezna čvrstoća

420 MPa

Minimalno rastezanje

10% za DN 30 -1000, 7% za DN 1100-1600

Maksimalna tvrdoća

230 HB


Debljina zida
Nominalna debljina zida (e = K(D,5 + 0,01DN) gde je DN nominalni prečnik, a K je koeficijent koji predstavlja klasu debljine cevi.
SMS cevi od duktilnog gvožđa su izrađene u klasi K=9 debljine kao standard. Za druge klase debljine molimo da podnesete zahtev.

Tolerancije

Tolerancije nominalne debljine zida centrifugalnih livenih cevi su kao što sledi:

Za e = 6 -1,3 mm

Nema limita (+ tolerancije) da bi se bilo
na bezbednoj strani u odnosu na otpornost
na unutrašnji pritisak.

Za e > 6 (1,3 + 0,001 DM) mm

 
Tolerancije na dužine su sledeće:

  • Potisni tip cevi +/-30mm
  • Cevi sa prirubnicom +/-10 mm

 Ravnost cevi će imati maksimalno odstupanje od 0,125 dužine cevi.

Unutrašnja i spoljna obloga
Celokupne cevi su spolja obložene cinkom i bitumenom.
Iako standardna obloga od cinka i bitumena obezbeđuje potrebnu zaštitu kod mnogih tipova zemljišta, dodatna obloga od polietilena preporučuje se za prekomerno korozivna zemljišta.
Celokupne cevi su iznutra obložene slojem cementnog maltera, nanesenog centrifugalnom metodom.

Tipovi spojeva

Samsun Makina Sanayi proizvodi cevi od DN 60 to DN 1600 milimetara u prečniku, koje se mogu spajati standardnim potisnim naglavačnim spojevima, priključcima prirubničkog tipa – spojevi ili spojevima sa fiksirajućim prstenovima, ekspresnog ili ankerisanog tipa.

Standardni naglavačni spoj (potisni tip)
Standardni, naglavačni spojevi su TYTON tipa, koji ima mogućnost najlakše i najbrže montaže. Ova vrsta spojeva ima karakteristiku primene u teškim uslovima bez potrebe za specijalnom opremom, uz manji broj radnika. Montaža se takođe može obaviti u kanalima sa vodom. Ovaj tip spoja obezbeđuje perfektno zaptivanje. Kako se pritisak tečnosti u cevovodu povećava, pritisak primenjen na zapitvku iz prostora između dve cevi i pritisak primenjen na zidove cevi zaptivkom povećava se shodno tome. Na taj način se obezbeđuje odlčno zaptivanje. Ispitivanja koja se primenjuju radi određivanja pritisaka koji dovode do curenja, obično se završavaju oštećenjem cevi kod vrlo visokih pritisaka. Zbog toga zaptivka ne curi pri bilo kom pritisku koji otpor cevi izlaže naprezanju.
Druga važna karakteristika ovog spoja jeste da obezbeđuje ugaona odstupanja ili ugibanja i mala aksijalna kretanja. U svakom spoju, zavisno od prečnika cevi, ugaoni ugib do 5" daje mogućnost promene pravca voda bez korišćenja bilo kakvog fitinga (armature). Aksijalno kretanje ima važnost kod nadzemnih primena gde je u pitanju izduženje ili skupljanje vezano za toplotu.
Takođe, mogućnost ili ugaonog ili aksijalnog kretanja štiti vod od efekata pokreta tla poput zemljotresa u nestabilnim područjima.

Zaptivke sa usađenim umetcima (DN80-400)
Jedina razlika u odnosu na standardni tip zaptivke jesu usađeni čelični umetci u zaptivci, savršeno vulkanizovani, da bi se sprečilo kretanje unatrag cevi tamo gde vod eventualno nije fiksiran potrebnim betonskim ili čeličnim konstrukcijama.
Na taj način u područjima gde može da dođe do potisnog kretanja (kolena, T-profili, krajevi cevi, redukcije, itd.) u zemljištima rastresite strukture, biće manje potrebe za fiksiranjem betonskih nosača ili blokova potrebnih kod strmih nagiba. Da bi se primenile korektne konstrukcije za fiksiranje, potrebno je obučeno osoblje, vreme, novac i radana snaga, ali sa ovom vrstom zaptivki, spojevi su praktičniji, pouzdaniji i ekonomičniji.
Još jedna prednost ove vrste spojeva je lakoća fiksiranja cevi isečenih na lokaciji, pošto zavareni prsten nije potreban kao u slučaju spojeva koji imaju fiksirajuće prstenove. Dozvoljeni uglovi pomaka ili ugiba su isti kod standardnih TYTON spojeva.

Ankerisane spojnice

U osnovi zaptivanje se obezbeđuje standardnom zaptivkom kao u slučaju TYTON spojnice. Pored toga, postoji noseći mehanizam koji sadrži zaptivni prsten ili fiksirajući prsten, zavareni prsten (ili pričvrsni prsten sa varnim kuglicama na površini cevi) i specijalni zavrtanj/navrtku. Ova vrsta spoja može se smatrati “gipkim ili elastičnim prirubničkim spojem”.
Glavna prednost za spojnice kod kojih se koriste usađeni umetci, jest mogućnost lakog demontiranja spojnica, pošto preklopni kraj cevi može da se izvadi iz mufa druge povlačenjem.

Ekspresni spoj

Montiranje i demontiranje ekspresnih spojeva je vrlo lako. Kod ovog tipa mehaničkog spoja, koji omogućava ugaone pomake ili ugibe, zaptivanje se obezbeđuje uz pomoć kontra-prstena, koji potiskuje zaptivku ka zoni zaptivanja mufa i sprečava curenje.

Prirubnički spoj
Prirubnički spojevi se većinom koriste kod nadzemnih primena, kod kojhi su potrebni kruti sistemi. Prirubnički spojevi obezbeđuju osetljivije primene u dimenzionalnoj sredini. Takođe obezbeđuju laku demontažu cevovoda kada je potrebno.

Kompletan tekst i karakteristike duktilnih cevi možete pogledati u pdf formatu ovde.