Zasuni sa gumiranim klinom

SMS Propusni Ventili

SaniVod

SMS propusni ventili sa elastičnim ležištem – karakteristike
Propusni ventil sa elastičnim ležištem ima mnoge prednosti u odnosu na stare propusne ventile sa metalnim ležištem. Odsustvo džepa ventila za ležište zapornice obezbeđuje siguran i nesmetan protok vode; eliminiše taloženje ili nečistoće koje mogu da uzrokuju neefikasno zatvaranje i curenje usled kontakta metala sa metalom tokom vremena. Kontakt elastičnog ležišta se lako i savršeno održava i to omogućava brzu i savršenu zamenu ležišta bez demontiranja ventila iz cevovoda kada se gumena obloga pohaba. Na taj način, kada propusni ventil sa metalnim ležištem procuri, treba ga vratiti u fabriku radi obnavljanja i precizne mašinske obrade metalnih ležišta, ili ga treba baciti.

Vreteno od nerđajućeg čelika koje ima levi valjani, ACME jednostruki navoj sa ISO metričkim trapezoidnim profilom prema DIN 103; kraj osovine uglačan. (desno valjano vreteno može se dobiti na zahtev)

Bronzani naglavak za DN 40-200, duktilno gvožđe za veće dimenzije. Zašrafljen na poklopac.

Vreteno se proizvodi kao jedan komad. Poliamidni komad gde je vreteno u dodiru sa vodom ima klizne karakteristike koje omogućavaju da ventil radi pod malim vrednostima momenta uvijanja. Pored toga, poliamidni komad obezbeđuje nepropusnost u toku zamene naglavka/zaptivnog prstena pod pritiskom.

4 NBR zaptivni prstenovi obezbeđuju savršeno zaptivanje po vretenu; tri prstena u naglavku, a poslednji ispod potisne ogrlice.

Bronzana navrtka vretena koja ima dugi navoj i robustnu konstrukciju za izvrsnu distribuciju opterećenja da bi se obezbedila laka i savršena operacija zatvaranja.

Poklopac od duktilnog gvožđa pričvršćen za telo; prima celu zapornicu unutra da obezbedi nesmetan protok vode kada je ventil potpuno otvoren.

Zapornica od duktilnog gvožđa (mesing za DN 40 i ON 5D dimenzije) je potpuno zatvorena pomoću EPDM gumene obloge; obezbeđuje hermetičko zaptivanje do nominalnog pritiska; ležišta potpuno u poklopcu za potpuno otvoreni prolazak vode; vulkanizovana EPDM gumena obloga najboljeg kvaliteta koja obezbeđuje produženi vek trajanja.

Siguran i nesmetan protok vode je oslobođen džepova, šupljina i suženja; održava gubitak pritiska na minimumu.

Telo od duktilnog gvožđa robustne konstrukcije za pouzdan rad pod prekomernim pritiscima; proizvodi
se u razičitim tipovima za povezivanje cevi, tj. sa prirubnicama, čepovima i mufovima, itd.; ima
integralne ravne noge radi lakšeg rukovanja, skladištenja i prenosa cevnih tereta.

Propusni ventili sa elastičnim ležištem - Specifikacije

Opseg prečnika

:DN40-DN700

Primenjeni

standardi

Opšta konstrukcija

:ISO 5996 - DIN 3352. BS 5163, EM 1171

Sučeone dimenzije

:EN 558 -1 serija 14 (DIN 3202 F4)
:EN 553 -1 serija IS (DIN 3202 F5)
:EN 553 -1 serija 3 (BS5163)

Prirubnice

:ISO 2531 - DIN 2501 - BS 4504 - EN 1092-2

Klasa pritiska

:PN1O, PM16 i PN25

Radna temperatura

: 70°C maks.

Hidraulički test

:prema BS 6755, EN 12266 - 1,
EM 12266 - 2. DIN 3230 - 4, EN 1074 -1,
EN 1074-2

Probni pritisak

(prema EN 1074 -1)

  • telo

:PN10 -17 bar, PN16 - 25 bar, PN25 - 37,5 bar

  • ležište

:1.1 puta radni pritisak

Metod pokretanja

  • Standardni

Manuelno rukovanje pomoću ručnog
točkića, zatvaranje u smeru kazaljke na satu

  • Opcioni

Ulazna osovina, gornji poklopac, produžna
osovina, zatvaranje u smeru suprotnom od
kazaljke na satu, menjačka kutija, električni
aktivator

Materijal ventila

• telo i poklopac

duktilno liveno gvožđe. GJS 400 - 500, EM 1563 (GGG40 ili GGG50, DIN 1693)

• omotač

duktilno liveno gvožđe, GJS 400 - 500, EM 1563 (GGG40 ili GGG50, DIN 1693)

• naglavak

Bronza. GcuSnSZnSPb5 za DN40-DN200 duktilno liveno gvožđe, GJS 400 - 500, EN 1563 (GGG40 ili GGG50) za veće dimenzije duktilno liveno gvožđe, GJS 400 - 500, EM 1563

• zapornic

(GGG40. DIN 1693)
Bronza, GCuSn5Zn5Pb5 za DM40-50
EPDM ili MBR obložen za sve prečnike (EN 681-1)

• vreteno

nerđajući čelik, X20CM3 (DIM 17440, ASTM A 473 A1SI420)

• navrtka vretena

Bronza, GCuSn5ZnPb5, (integralni deo zapornice za DN4G-50)

• zaptivanje vretena

NBR brisač prsten protiv prašine, dupli NBR zaptivni prstenovi usađeni u naglavak

• zaptivanje
  poklopca

EPDM zaptivni prsten između naglavka i poklopca, EPDM zaptivka između poklopca i tela

• naglavak i vijci
  poklopca

Pocinkovani čelik 8.3 kvaliteta, opcioni nerđajući čelik

• ručni točkić

Presovani čelik, liveno gvožđe

Bojenje

Spojeno duplom fuzijom, poprskana epoksi boja u prahu, pogodno za pijaću vodu, min. 250 mikrona DFT

Pakovanje

:u kartonskim kutijama (do DM 200)

razvlačenje – umotavanje na drvenim paletama (DN 250 do DM 700)

Karakteristike

  • Nepropusno zaptivanje samo kompresijom gume bez trenja
  • Nema ležišta na zapornici i telu
  • Zamena zapornice bez skidanja ventila iz cevovoda
  • Zaptivni prstenovi vretena mogu se zameniti pod pritiskom bez vađenja ventila iz cevovoda pod uslovom da je ventil u potpuno otvorenom položaju.

Kompletan tekst i karakteristike zasuna sa gumiranim klinom možete pogledati u pdf formatu ovde.